Mapování, zaměření skutečného stavu


  • Mapování - polohopis a výškopis (v měřítku 1:200 - 1:1000)

  • Tvorba digitálního modelu terénu, export vrstevnic

  • Zaměření budov - vyhotovení stavebních plánů - vorodovných a svislých řezů a pohledů na objekt

  • Zaměření a výpočty nájemních ploch dle instrukce GIF (BOMA), nebo dle specielní instrukce vlastíkaVeškeré výstupy jsou odevzádávny ve formátech DWG (AutoCAD) a pfd v případě zájmu tisk do formátu A0+.