Inženýrská geodézie


Geodetické práce související s výstavbou:

 • Vybudování bodového pole - základní vytyčovací sítě stavby, včetně stabilizace a výpočtů
 • Vytyčení rodinných domů včetně zajištění na lavičky
 • Vytyčení monolitických konstrukcí
 • Vytyčení komunikací
 • Vytyčení inženýrských sítí
 • Zaměření skutečného provední stavebních objektů
 • Zaměření skutečného provedení komunikací a čistých terénních uprav
 • Zaměření a výpočty kubatur zemních prací
 • Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí včetně zpracování dle instrukcí jednotlivých správců
 • Předání zaměření skutečného stavu na IPR Praha 

Práce odpovědného geodeta investora

 • Kontrolní měření skutečného stavu včetně vyhodnocení odchylek od projektu
 • Sledování deformací staveb