Katastr nemovitostí


  • Geometrické plány
  • Vytyčení vlastnické hranice
  • Vyhotovení podkladů pro prohlášení vlastníka
  • Zajištění digitální (digitalizované) mapy katastru nemovitostí